Als ondersteuning van onze activiteiten hebben wij in samenwerking met de gemeente en de politie het zogenaamde 1000-ogen project opgestart.

Dit project komt neer op meer participatie van burgers, door het opzetten van WhatsApp groepen verdeeld onder de bestaande buurtverenigingen kan razendsnel ingespeeld worden op calamiteiten zoals inbraken, verdachte voertuigen en dergelijke.

Hoe werkt dit in de praktijk;

De groepen zijn geografisch verdeeld over Sint Nicolaasga om de dekking zo hoog mogelijk te krijgen, overkoepelend is er een regiegroep waar het bestuur van veiliger Sint Nyk, de individuele groepsbeheerders en de politie kan meekijken.

Per groep zijn er 2 a 3 groepsbeheerders die leden kunnen toevoegen, deze beheerders zijn ook lid van de regiegroep.

Mocht er in groep A een calamiteit voordoen, bijvoorbeeld een verdachte situatie in de desbetreffende buurt kunnen leden dit in hun eigen groep kenbaar maken, bijvoorbeeld een onbekend persoon dit erg veel interesse heeft in een woning. Mensen kennen hun eigen buurt dus een onbekend persoon is vrij snel gespot, zeker als deze afwijkend gedrag vertoond. Door buurtgenoten te alarmeren kan deze verdachte persoon aangesproken worden op zijn gedrag en zo eventueel de situatie “verstoren”. Het kan natuurlijk altijd ook vals alarm zijn.

Indien de persoon zich na het aanspreken zich uit de voeten maakt en richting een andere buurt (B) verplaatst word dit in de groepsapp gemeld, de beheerders van de groep zetten deze melding door in de regiegroep waardoor de beheerders van groep B hun eigen groep informeren, zo kan de verdachte “gevolgd” worden door de buurtgenoten. Tevens zal in een verdachte situatie de politie geinformeerd worden.

Door zoveel mogelijk burgers hierbij te betrekken proberen wij Sint Nicolaasga nog veiliger te maken, voor de burger een kleine moeite maar voor de politie kan dit erg veel betekenen bij calamiteiten, immers heet het project ook het 1000-ogen project, wij als Veiliger Sint Nyk trachten om dit het 3000-ogen project te noemen.

Inmiddels draaien de groepen al en zal er binnenkort een pilot plaatsvinden met medewerking van de politie om het systeem uitvoerig te testen.

Is uw interesse gewekt en wilt u ook meedoen aan een Veiliger Sint Nyk, kom dan op 21 Oktober aanstaande om 2000h naar Unitas waar Hoofdagente Jannie de Leeuw een workshop zal verzorgen over de doelstelling en werking van dit project.

Wilt u zich gelijk aanmelden, informeer dan in uw buurt wie de groepsbeheerders zijn, deze kunnen u toevoegen.

 

Regelementen deelnemers WhatsApp groepen:

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

2. Deelnemers zijn woonachtig in de postcode regio 8521 (lichte afwijking is toegestaan)

3. WhatsApp is een burgerinitiatief, derhalve komt de politie alleen in actie wanneer er een melding bij 112 is gedaan.

4. Meldingen via WhatsApp worden zoveel mogelijk gedaan middels de SAAR methode

a. S -> Signaleren

b. A -> Alarmeren ( 112 bellen )

c. A -> Appen, meld in de groepsapp wat je ziet en hebt gedaan, ook je 112 melding, voorkom meerdere meldingen naar 112.

d. R -> Reageren, ga bijvoorbeeld naar buiten en verstoor de dader in zijn handelingen, dit kan middels je zichtbaar opstellen al dan niet bellend, advies is om dit niet alleen te doen, doe ist alleen als je dit veilig kan doen. Neem geen onnodig risico !

5. Let op je taalgebruik, dus niet vloeken, schelden etc. en niet iedereen is bekend met SMS / App taal, dus geen afkortingen als “ff” (even) of “brb” (be right back) gebruiken.

6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels en wetten, bijvoorbeeld bellend in de auto rijden achter een verdachte aan.

7. Indien mogelijk mag je een foto maken en deze delen, wettelijk gezien alleen toegestaan om een signalement toe te lichten. Meld ook daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte, kleding etc. Met betrekking tot voertuigen alleen informatie verstrekken wat je zeker weet, bijvoorbeeld merk, model, kleur en/of kenteken.

8. De app alleen gebruiken waarvoor deze bedoeld is, dus geen onderlinge contact en/of privé berichten. Bij herhaaldelijk schenden hiervan word je verwijderd uit de groep.

 

Met veilige groet,

Bestuur Veiliger Sint Nyk.